Μελέτη

Η εταιρεία μας εκπονεί μελέτες κτιρίων οικιστικού ενδιαφέροντος αλλά και κτιρίων επαγγελματικής χρήσης. Στην MPAdomus γνωρίζουμε ότι η άρτια μελέτη είναι προϋπόθεση ενός σωστά δομημένου κτίσματος.

Το τεχνικό τμήμα της εταιρίας αναλαμβάνει:

  • Στατική μελέτη
  • Αρχιτεκτονική μελέτη
  • Μηχανολογική μελέτη
  • Περιβαλλοντική μελέτη
  • Μελέτη διακόσμησης εσωτερικών χώρων
  • Μελέτη εγκατάστασης μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρκα κλπ)

Αναλαμβάνουμε επίσης την έκδοση:

  • Οικοδομικών αδειών αλλαγής χρήσης
  • Αδειών λειτουργίας καταστημάτων ειδικών απαιτήσεων και υγειονομικού ενδιαφέροντος